Organisatie Ontwikkeling

“Intern, maar ook met onze toeleveranciers werken we te veel langs elkaar heen, hoe krijgen we alle  neuzen in de goede richting?”

“We moeten aantrekkelijker en motiverender worden voor klanten én voor nieuwe medewerkers. Hoe doen we dat?”

Dit soort vragen kan ik als interim- en/of als projectmanager oppakken.
Ik vind het daarbij belangrijk dat de organisatie zelf zo goed mogelijk leert met dit soort vraagstellingen om te gaan.

Als binnen een organisatie de potentie aanwezig is om dit te (gaan) kunnen, en zeker als er ook nog geen grote haast is, dan adviseer en begeleid die organisatie in hun eigen ontwikkeling. Ik voeg kennis toe en mijn blik van buiten af helpt het verantwoordelijke management zich opnieuw te verbazen over ingesleten patronen en blinde vlekken. Bovendien: vreemde ogen dwingen.

Mijn empathie en mijn brede kennis van bedrijfsprocessen, de zgn. “7 S-en” en zeker ook de 5 wetenschappelijke succesfactoren van “High Performance Organizations” komen hierbij altijd goed van pas. Daar waar nodig kan ik terugvallen op een kring van professionals met andere expertises.